Tag: F-150

Posts related to F-150

4R3 lấy nguyên mẫu từ chiếc bán tải F150 dự định trình làng tại triễn lãm Bắc Kinh cuối tháng trước. Nhưng Ford đã tìm mọi cách để không cho 4R3 xuất hiện.

    Back to top